T.C.

ŞEFAATLİ KAYMAKAMLIĞI

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Adres:

Yeni Mahalle Hükümet Caddesi

No:1 Kat:1/1

Neslihan TOPSAKAL

İlçe Tarım Müdürü Vekili

Tel: 0354 5642011

Faks: 0354 5641374

E-Posta: yozgat.sefaatli@tarimnet.gov.tr

------------------------------------------------------------

GÖREVLERİa) İlçenin tarımsal envanterini çıkarmak ve üretim potansiyelini belirlemek.

b) İlçenin her türlü tarımsal yayım faaliyetlerini yürütmek

c) İlçenin her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını tespit etmek,tedariki için tedbirler almak

d) Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirilmesine ve pazarlanmasına yardımcı olmak

e) Tarımla ilgili her türlü istatistiki bilgilerin zamanında toplanmasını sağlamak

f) İlçenin hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalarını yürütmek

g) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin geliştirilmesini, devamlılığını sağlamak

h) İlçe dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek

i) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelerde kredi taleplerini inceleyerek proje planları hazırlamak

j) Zirai Mücadele faaliyetlerini yürütmek

k) Bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek

l) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak, teşvik ve koruma önlemlerini almak

m) Tarım arazileri ile çayır, mera gibi alanların korunmasını sağlamak, çiftçi mallarını koruma kanununun uygulanmasını takip ve kontrol etmek.

n) Projeleri çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını arttırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini sağlamak

o) Çiftçilerin teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek

p) Tohum, gıda ve yem kontrollerini yapmak

q) Kaymakam ve İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.Hizmet Birimleri :

a) Bitkisel Üretim ve Sağlığı Birimi

    Çiftçi kayıt sistemi ve buna bağlı desteklemelerin yürütülmesi, bitki hastalık-zararlılarının tespiti ve kontrol altında tutulması görevlerini yürütmek

    Bağlı olarak 2011 yılında;
  • 4217 üreticinin çiftçi kayıt sistemi müracaatı kabul edilerek kaydı tamamlandı
  • Mazot,gübre ve toprak analizi desteklemeleri kapsamında 3627 çiftçiye 3.911.248,82 TL
  • Yem bitkileri desteklemesi kapsamında 57 çiftçiye 84069 TL
  • Yağlı tohum desteklemesi kapsamında 4 çifçiye 12.270,37 TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir.
b) Hayvan Sağlığı Yeiştiriciliği ve su Ürünleri Birimi:İlçemizde toplam 8518 adet büyükbaş ve 13974 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İlçemizde mevcut hayvan potansiyelinin artırılması, hayvan hastalıklarıyla mücadele görevini yürütmektedir

2011 yılında; 9000 adet koruyucu Aşı,2000 Adet hayvan küpelemesi, 14000 adet hayvanda tarama işlemi ve 9000 adet büyükbaş, 13000 küçükbaş olmak üzere toplam 22000 hayvanda kene ilaçlaması yapılmıştır

c) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme BirimiKırsal Kalkınma projelerininuygulanması, çiftçi birlik ve kooperatiflerinin kurulum,faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi ile tarımsal gübre kullanımının kontrolü görevlerini yürütmektir.

Kırsal kalkınmya yönelik olarak 2011 yılında 96 çiftçi Alet ve Makine desteklemelerinden yararlanmıştır.d) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler BirimiÜreticilerin gelir seviyelerini artırmak amacıyla üretim yapılan bitkilerin yetiştirilmesinde uygun çeşit seçimi ve tarımsal girdilerin verimli kullanılmasının sağlanması ; özellikle sulanabilir alanlarda ürün çeşitliliğini genişleterek daha karlı ürünlere yönelimin sağlanmasaı amacıyla yayım faaliylerini yürütmektedir.İlçemizin en büyük gelir kaynağı olan hububatın hasat kayıplarının asgariye indirgenmesi amacıyla hasat konrolleri faaliyetlerini yürütmektedir.e) Gıda ve Yem Birimiİlçemizde faaliyet gösteren gıda maddesi üretim ve satış yerleri ile yem bayilerinin denetlenmesi faaliyetlerini yürütmektedirf) İdari ve Mali İşler Birimi

Kurum muhasebe işlemleri ve personel özlük işlemlerini yürütmektedir.TARIM ARAZİSİ VARLIĞI

İlçemiz 8.000 hektarı sulanabilir, 60.020 hektar kuru tarım arazisi, 470 hektar bağ olmak üzere toplam 68.490 hektar tarım arazisine sahiptir.

ÜRETİMİ YAPILAN TARIM ÜRÜN LERİ

İlçemiz 2011 yılı tarımsal ürünlerin dağılımı;ÜRÜNLER

EKİLEN ALAN(Ha)

-----

Buğday

30.000

----

Arpa

5.000

----

Nohut

200

----

Fasülye

20

----

Y.Mercimek

100

---

Fiğ

103

----

Şeker Pancarı

1800

----

Ayçiçeği(Çerezlik)

50

----

Yonca

250

----

Bağ

470

----

Ayva

75

----

Karışık Meyvecilik

50

----

Aspir

60

----

Mısır(Silaj)

96

----