TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Ali EKİM

Tapu Müdürü

Tapu müdürlükleri, taşınmaz mallara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapmak, tapu sicilini düzenli ve sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamakla görevli olup, bu sicillerin tutulmasından doğabilecek bütün zararlardan, Türk Medeni Kanunun 1007 nci maddesi uyarınca Devlet sorumludur.

Tapu müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyenler bizzat veya vekilleri (temsilcileri) varsa vasi, kayyum ve kanuni temsilcileri vasıtasıyla talepte bulunurlar. Mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklara müteallik resmi senetler, taşınmaz mal maliki veya bunların vekilleri huzurunda tapu sicil müdürlüğünce düzenlenmekte olup, akdi gerektirmeyen işlemlerde ise istem belgesi düzenlenmektedir. Tapu sicil müdürlüğünde yapılan işlemler taşınmaz mallara yönelik olmak üzere üç yönlüdür.

Bunlar;
Akit Düzenlenmesi; Satış, bağış, ölünceye kadar bakma akdi, taksim, trampa, ipotek, intikal, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesisi vb.
Tescil işlemleri; Cins tashihi, ifraz, tevhit, imar tescilleri vb.
Bilgi Verici İşlemler; Özellikle mahkeme ve icra daireleri başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen tapu kayıt suretleri, yazışmalar vs.

TEŞKİLAT YAPISI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO XXII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Her il merkezinde ve bağlı ilçelerde Tapu Müdürlüğü mevcut olup, Tapu Müdürlükleri Bölge Müdürlüklerine bağlıdır. İlçemiz Tapu Müdürlüğü, Yozgat Tapu ve Kadastro XXII. Bölge Müdürlüğüne bağlıdır. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünebağlı olup, Genel Müdürlüğümüz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlıdır.

KADRO VE PERSONEL DURUMU


Müdür

1

Müdür Yrd

1

Bilgisayar işletmeni.

4

Arşiv Memuru

1

Hizmetli
Daimi İşçi

0
2

Müdürlüğümüz Bahçeli evler Mahallesi Hacı Bayram Karabulut Caddesi No:69 adresinde bulunan 3 katlı müstakil binada faaliyette bulunmaktadır.

SON BİR YIL İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR

Müdürlüğümüz yeni hizmet binasına taşınmış, tüm mefruşat satandartlara göre yeniden düzenlenmiştir.Müdürlüğümüzdeki tapu kütüklerinin tamamı bilgisayar ortamına girmiştir. Tapu hizmetleri Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ortamında verilmektedir. T.C Kimlik numaralarının tamamı sisteme aktarılmıştır.

Müdürlüğümüzün 01.01.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında Yevmiye sayımız 4018 olup, 407.169,00TL tapu harcı Maliye Hazinesi adına tahsil edilmiştir. İlçemize bağlı köy ve kasabaların tamamının kadastro tespitleri yapılmıştır.

İLETİŞİM

Bahçelievler Mah. Hacı Bayram Karabulut Cad. No:69 66800 Şefaatli-Yozgat

Tel:0 354 564 10 55-0354 280 10 96 Fax:0354 564 10 55

Ayrıntılı Bilgi İçin: www.tkgm.gov.tr