ŞEFAATLİ MÜFTÜLÜĞÜ

Kurum Adı :

Şefaatli İlçe Müftülüğü

Kurum Amiri :

Abdullah AKSOY

Görevi :

İlçe Müftüsü

Kurumun Çalışmaları:

1-İslâm Dininin itikat, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işlerini yürütmek,

2- Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetler ile her türlü basın ve yayın vasıtalarından yararlanarak cami içinde ve dışında toplumu dini konularda aydınlatmak,

3-Müftülük hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin yapımını sağlamak, bunları yönetmek, temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak ve denetlemek,

4- Kur'an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonlarının açılış, eğitim ve öğretim işlerini ve diğer işlemlerini yürütmek, bu yerleri yönetmek ve denetlemek,

5- İmar mevzuatına uygun olmak şartıyla, ilçe merkezinde ve kasabalarda inşa edilecek camiler için izin vermek; cami yaptıracak hakiki veya hükmî şahıslara yol göstermek, yardımcı olmak ve kıble tespitini yapmak,

6- Cami ve mescitlerin ibadete açılış beratlarını vermek ve hakikî veya hükmî şahısların mülkiyetinde bulunan bütün cami ve mescitleri yönetmek ve denetlemek,

7- Dini soruları yazılı veya sözlü olarak cevaplandırmak,

8- Ramazan ayı ile diğer dini gün ve geceler için mukabeleler ve özel programlar hazırlamak ve uygulamak,

9- İhtida edecekler için ihtida merasimi yapmak ve ihtida belgesi vermek,

10- Medenî Kanuna göre akdedilen nikâhtan sonra olmak üzere, isteyenlere evlenmenin dinî merasimini icra etmek,

11- Camilerin temizliği, bakımı, onarımı, çevre tanzimi ve teberrükât eşyası ile ilgili hizmetleri yürütmek,

12- Cami ziyaretlerinin İslâm adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında İslami kurallara uymayan ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaati rahatsız edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak,

Kurumun Birimleri :

İlçe Müftülüğü, Kur'an Kursları ve Camiler

Kurumdan Vatandaşın Yararlanacağı Hizmetler:

1-Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı öğrenmek,

2-Hafızlık,

3-Konferanslar,

4-Seminerler,

5-Yaz Kur'an Kursları,

6-Hac ve Umre hizmetleri,

7-Akşam Kur'an Kursları,

8- Medeni Kanuna göre akdedilen nikahtan sonra olmak üzere isteyenlere dinî merasim,

9-Her türlü dini konuda yardımcı olmak,

Kurumun Toplam Personel Sayısı

Müftü:1

VHKİ:1

Memur:2

Şoför:1

Hizmetli:1

Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi:3

İmam-Hatip: 49

Sözleşmeli İmam-Hatip: 12

Müezzin-Kayyım: 8

Kuran kursu öğreticisi:1

Toplam:71

Kurumun Tanıtımı :

Laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek (Anayasa md. 136), İslam Dini'nin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek. (633 S.K. md.1). Toplumu din konusunda aydınlatırken dinin iki temel kaynağı olan Kur'an ve Sünnete dayalı sağlam bilgiyi esas almak, Müslümanların 14 asırlık dinî tecrübesini göz önünde bulundurmak, modern hayatı ve insanlığın ortak birikimini de göz ardı etmemek.

Din konusunda mezhep, anlayış ve uygulama ayrımı yapmadan vatandaşlık esasına göre hizmet sunmak.

Sürekli bilgi üretmek, bilgiyi toplumla paylaşmak ve güncel sorunlar hakkında yerinde ve zamanında açıklama yapmak.

Engelli, kimsesiz, yaşlı, yoksul, hükümlü ve tutuklu gibi ilgi ve desteğe muhtaç vatandaşlarımızın yanında olmayı din hizmetinin ayrılmaz bir parçası kabul etmek.

İslâm'ın itikadî ve amelî ilkelerini özümsemiş, eğitim ve kültür seviyeleri yüksek, kendisiyle ve toplumla barışık, beşerî ilişkilerde topluma öncü, muhatabını anlayan ve dinî sorunlarına pratik çözümler üretebilen, dinî ve ilmî verileri birlikte kullanabilen, söz ve davranışlarıyla örnek bir hayat sergileyebilen din görevlilerine sahip olmak.

İLETİŞİM :

Telefon :

0354 5641052 - 0354 5641115

Fax :

0354 5641115

E-Mail :

sefmuftuluk@hotmail.com-

Web Sayfası :

Adresi :

Bahçelievler Mah.Müftülük Cad.

66800 Şefaatli/YOZGAT

ŞEFAATLİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE FAALİYETLERİİlçemiz Müftülüğünde çeşitli ünvanlara sahip 63 dolu Kadro ve 16 boş kadro olmak üzere toplam 79 kadro ile Din hizmetleri yürütülmektedir.

İlçe genelinde 62 Camii ve 1 Mescit mevcuttur.Bunlardan 12 Camii ve 1 Mescit ilçe merkezinde, 10 adedi Kasabalarda,40 adedi köylerde bulunmaktadır. Bu camilerimizden ilçe merkezinde bulunan Uhud Camimize ibadete açıldığı halde henüz kadro tahsis edilememiştir.

Müftülüğümüzde 1992 Model Şahin marka hizmet otomuz bulunmaktadır.

İlçemiz Müftülük Hizmet binası Türkiye Diyanet Vakfına aittir.

KADRO DURUMU

ÜNVANI

DOLU KADRO

BOŞ KADRO

TOPLAM KADRO

MÜFTÜ

1

-

1

VAİZ

-

1

1

1

MEMUR

-

-

-

V.H.K.İ.

2

-

2

ŞOFÖR

1

-

1

HİZMETLİ

1

-

1

İMAM-HATİP

49

12

61

MÜEZZİN-KAYYIM

8

-

8

Kuran kursu öğrt

1

3

4

SÖZ.KUR.KUR.ÖĞR

-

-

-

TOPLAM

63

16

79

BOŞ KADROLAR

  Türüdüler köyü Camii

  Hüyükkışla Köyü Camii

  Akçakoyunlu Köyü Camii

 1. SaatliKöyü Camii


 2. Gözelli Köyü Camii


 3. ArifeKöyü Camii


 4. Gülpınar Köyü Camii


 5. Koçköy Köyü Camii


 6. Kabacıoğlu Köyü Camii


 7. KaygılıKöyü Camii


 8. Dedeli Köyü Camii


 9. Sarıkent kasabası Altındağ Camii


KADRO TALEBİNDE BULUNULAN CAMİLER

Merkez :

1-Merkez Uhud Camii (İmam hatip)

2-Buhara Camii(Müezzin-Kayyım)

3-H.Bayram Karabulut Camii(Müezzin-Kayyım)

3-Haznevi Camii(Müezzin-Kayyım)

Kasabalar:

Kuzayca:1-Fatih Camii

Sarıkent :1-Fatih Sultan Mehmet Camii

Köyler :Karakaya Köyü ve Cangılı Köyü Camilerimizin Kadroları iptal

edilmiştir

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Her yıl olduğu gibi 2012 yılı içerisinde de Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi Salonunda " Hz.Peygamber,Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku" konulu bir konferans tertip edilmiş olup ve ayrıca Bayanlara yönelik olarak Kutlu Doğum Haftası ile ilgili olarak program hazırlanmıştır.Kutlu doğum Haftası anısına Tiyatro ve Piyes oyunu sergilenmiş, Cuma Namazından sonra 1500 kişilik kutlu doğum pilavı dağıtılmıştır. Her yıl Camiler ve din görevlileri haftası kutlaması yapılmaktadır.Ayrıca Şehitler günü ve Gaziler haftasında mevlit merasimleri ve çeşitli etkinliklerle kutlaması yapılmaktadır.İmkanlar dahilinde Merkez, Kasaba ve Köy camileri yerinde denetlenmiş, Vaazlar merkezi sistem ile yapılmakta olup, Ramazan ayı süresince devamlı ve her hafta Perşembe günleri Mahalli Radyodan halkımız aydınlatılmaktadır.

İlçe Merkezinde (3) Kız Kur'an kursu mevcut olup, Mülkiyeti vakfımıza ait Müstakil olarak inşaatına 2010 yılı sonunda başlanılan Merkez İnceşehir Mahallesi Musa KILIÇ kuran kursu ve İmam Hatip lojmanı 2011 yılı ssonunda tamamlanarak hizmete açılmıştır. Eğitim ve Öğretim devam etmektedir.Ayrıca yine Hacı Bayram Karabulut Mah. de 2011 yılı içerisinde inşaatına başlanan kurun kursu inşaatımız 2012 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. İlçemiz Paşaköy, Sarıkent, Kuzayca kasabaları ile Tahiroglu ve Kaygılı Köyü Kur'an Kurslarında öğrenci yetersizliği nedeniyle eğitime ara verilmiştir.2011 yılında İlçemiz Müftülüğünce her yıl olduğu gibi Yaz Kur'an Kursları açılmıştır.

------------------------