KURULUŞ VE AMACI

Gücünü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının'Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk Devletidir.'hükmünden alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 14.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuştur.

Kurulduğu tarihten 09.12.2004 tarihine kadar Fonun idari işleri Başbakanlığa bağlı bir birim olarak faaliyet gösteren Fon Genel Sekreterliği eliyle yürütülmüş; 01.12.2004 tarihinde kabul edilen, 09.12.2004 tarihinde de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Fon Genel Sekreterliği, Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak teşkilatlandırılmıştır.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun kuruluşunu teşkil eden 3294 Sayılı Kanunun amacı;

  • Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek,
  • Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere yönelik yardımlar çerçevesinde, bir defalık ayni ve nakdi yardımlar, başvuru sahibinin talebine yönelik sağlık, özürlü, eğitim, afet, barınma ve vb. yardımlar yapılmaktadır. Sağlık Yardımları için yapılan başvurularda Sosyal güvencesi yada Yeşil Kartı olup, bu birimlerden talebinin karşılanmadığına dair belge getiren vatandaşların müracaatları ve tüm başvurular için İlçe Mütevelli Heyetinin alacağı karar uygulanmaktadır.

Bu yardımlardan yararlanmak için, İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek, ilgili yardımla ilgili belgeleri ibraz etmek gerekmektedir.

YARDIM TÜRLERİ

1.YAKACAK YARDIMI

2.GİYECEK YARDIMI

3.YİYECEK YARDIMI

4.SAĞLIK YARDIMI

5.EĞİTİM YARDIMI

6.NAKDİ YARDIMLAR

7.AFET YARDIMLARI

8.BARINMA YARDIMLARI

9.ÖZÜRLÜLERE YARDIMLARVakıf MüdürüFiliz GENÇASLAN

TEL: 0354 564 25 86